جان کری: پیمان امنیتی باید قبل از 2014 امضا شود

۲ قوس ۱۳۹۲

حامدکرزی رئیس جمهورکشورمان به دنبال آغازبکار بویه جرگه مشورتی پیرامون پیمان امنیتی با کابل_واشنگتن با جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا تماس تلفنی داشته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کرزی با وزیر خارجه امریکا ضمن یک گفتگوی تیلیفونی از جانب امریکا خواسته است که  مردم افغانستان در قبال پیمان امنیتی خواستار ثبات و امنیت دائمی هستند .

این تماس بلفنی که شام روز گشذته انجام شده، وزیر خارجه امریکا تاکید کرده است که باید پیمان امنیتی کابل و اشنگتن قبل از ختم سال جاری میلادی یعنی یک ماه بعد  امضاءگردد .

در مقابل حامد کرزی با تاکیدکردن روی موقف های قبلی اش  خواستار توقف جستجوی خانگی توسط نیرو های خارجی شد  و ضمنا حمایت صادقانه امریکا را برای تحقق پروسه صلح در کشور شد  و در راستای برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه نیز از امریکا خواستار کمک گردید .

حامد کرزی همچنان از جان کری خواستار ارائه معلومات در قبال حمله این نیرو ها چند روز پیش در ولسوالی تنی کوت ولایت ننگرهار شد که در نتیجه دو فرد ملکی کشته شده بود .

همچنان حامد کرزی اضافه کرد  که افغانها در قبال امضای پیمان خواهان یک صلح دائمی در کشور شان هستند  .

اگر چه حامد کرزی در محفل اختتامیه لویه جرگه در کابل به موارد اشاره کرد که خارجی ها باید به آم پای بند و متعهد باشند  .

مانند توقف حملات بر افراد ملکی  همکاری صادقانه امریکا در پیوند با تحقق صلح در کشور  و کمک های بیدریع امریکا برای برگزاری یک انتخابات آزاد شفاف و عادلانه در کشور  .

امضا

تلفن

کرزی

کری


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.