تیم ملی فوتبال افغانستان چهار- صفر بنگلادیش را برد

فوتبال2تیم ملی فوتبال افغانستان در اولین بازی خود تیم ملی فوتبال بنگلادیش را با نتیجه ی ۴ بر صفر برد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تیم ملی افغانستان که برای مسابقات جام قهرمانی جنوب آسیا در هند به سر می برد، قرار است از مقام قهرمانی اش دفاع کند.

در این جام، تیم ملی افغانستان با تیم های ملی سایر کشورهای حوزه ی جنوب آسیا رو در رو خواهد شد.

افغانستان در حال حاضر قهرمان مسابقات فوتبال در جنوب آسیا است.