توزیع کمک از سوی هلال احمر برای خانواده بی بضاعت در بلخ

مزار حلال احمرمسولان اداره هلال احمر افغانی در زون شمال از توزیع کمک ها برای ۳۵۰ خانواده بی بضاعت ساکن ولایت بلخ خبر می دهد.

داکتر احسان الله امان اوغلی ریس زون شمال جمعیت هلال احمر افغانی ( سره میاشت ) به خبرگزاری خاورمیانه گفت: این کمک های رمضانی از مساعدت های کشور ترکیه میباشد که به خانواده مستحق و نیازمندی که قبلاً از سوی تیم سروی این اداره شناسایی شده بود توزیع گردیده است.

به گفته وی این کمک ها شامل ۵۰ کیلو برنج ، ۱۰ لیتر روغن ، ۱۰ کیلو لوبیا ، ۵ کیلو شکر ، ۲کیلو چای و ۲ کیلو نمک می باشد.

“این خانواده ها که شمارشان مهاجرین ولایت های همجوار و شمار دیگر شان ساکنین بی بضاعت و فقیر ولایت بلخ هستند که قبلاً توسط تیم سروی ما شناسایی شده بودند امروز برای این خانواده کمک های رمضانی که از طرف جمعیت هلال احمر کشور ترکیه مساعدت شده بود توزیع شد”.

خانواده های که شمار زیاد شان به گونه رقت باری زنده گی می کنند و ازین مساعدت های رمضای مستفید شده اند، خواهان کمک های بیشتر از جانب ادارات امداد رسان هستند.

به گفته مسولان اداره سره میاشت افغانستان، همزمان با این برای شماری از خانواده مستحق در کابل نیز ازین بسته های کمکی مساعدت شده کشور ترکیه، توزیع شده است.