تلاش بیهوده برای متهم کردن وحیدی/ دومین جلسه محالمه او بی نتیجه پایان یافت

۳۱ سرطان ۱۳۹۷

دومین جلسه محاکمه عبدالرازق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلومات روز گذشته(30 سرطان) برگزار شد که به دلیل نبود اسناد کافی بی نتیجه پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دومین جلسه محاکمه علنی وحیدی که  بعد از ظهر روز گذشته برگزار شده بود بی نتیجه پایان یافت. قاضی که ریاست این جلسه را پیش می برد، اعلام کرد که این جلسه را بنابر نبود اسناد و مدارک کافی در یک زمان دیگر برگزار می‌شود او همچنان از رییس هیات تحقیق خواست که در جلسه بعدی اسناد و مدارک کافی که اتهامات را  اثبات برساند، با خود داشته باشد.

در جلسه محاکمه روز گذشته وحیدی هیات موظف این قضیه، او را به مداخله در امور اداره (اترا)، تقرر خود سرانه کارمندان و گزنش هفت مشاور با معاش گزاف متهم کردند.

در این جلسه باز هم وحیدی به ایجاد سیستم موقت و جمع آوری 10 درصد مالیات خدمات مخابراتی که سبب ضرر رساندن به دولت شده بود و نصب این سیستم در جای که هیات ناظر به آن دست رسی نداشت متهم شد.

اما محمد علی فرهنگ وکیل مدافع وحیدی تمامی این اتهامات را بی اساس و مغرضانه عنوان کرد و گفت که جمع آوری 10 در صدی مالیات خدمات مخابراتی وظیفه اداره اترا و وزارت مالیه است و موکل اش در آن هیچ نقشی نداشته و در دوسیه نیز چنین چیزی نیامده است.

در حالی دومین جلسه محاکمه وحیدی برگزاری شد که در جلسه اول صورت دعوای که از سوی هیات تحقیق ارایه شد کلی بوده که به باور آگاهان جرمی به اثبات نمی رساند.

در این جلسه عبدالرازق وحیدی محاکمه خودش را سیاسی و دوسیه سازی علیه خودش عنوان کرد و مدعی شد که او به جای اکلیل حکمی محاکمه می شود.

عبدالرازق وحیدی در زمستان سال ۱۳۹۵ به اتهام فساد  و سوی استفاده از صلاحیت وظیفوی از سوی ریاست جمهوری  از سمت اش برکنار شد.

 

اتهامات دروغین بر وحیدی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.