تفاهمنامه همکاری صلح آمیز هسته ای میان افغانستان و ایران

۲۱ جوزا ۱۳۹۸

هیئت های عالی رتبه افغانستان و ایران یک تفاهمنامه همکاری‌ های صلح‌ آمیز هسته‌ ای را به امضا رساندند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هیئت عالی‌ رتبه کمیسیون انرژی اتمی افغانستان به تازه گی و به‌ منظور آشنایی با توانمندی ‌های هسته ‌ای ایران به این کشور سفر کرده است.

در جریان این سفر، امروز (21جوزا) بر گسترش همکاری‌ های دوجانبه در زمینه ‌های مختلف استفاده صلح‌ آمیز از انرژی هسته‌ ای بحث و گفتگو شد.

همچنین تفاهمنامه همکاری بین سازمان انرژی اتمی ایران و کمیسیون انرژی اتمی افغانستان، جهت همکاری در زمینه‌ های گوناگون به ‌ویژه ظرفیت ‌سازی نیروی انسانی و کاربردهای انرژی اتمی در سلامت و کشاورزی از سوی طاهر شاران، رئیس کمیسیون عالی انرژی اتمی کشور و علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی هسته ‌ای ایران به امضا رسید.

در عین حال، تصمیم گرفته شد تا همکاری ‌های هسته ‌ای دوجانبه در جهت اهداف صلح‌ آمیز گسترش یابد.

افغانستان

ایران

تفاهمنامه

هسته ای


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.