تغییر نصاب تعلیمی مکاتب از سوی طالبان مسلح در بغلان

هرچند شورای ولایتی بغلان می گوید طالبان مسلح، نصاب تعلیمی مکاتبی که در مناطق تحت کنترول آنها قرار دارد را تغییر داده و یک مضمون دینی به آن اضافه کرده اند؛ اما مقام های محلی این گفته ها را رد می کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ولسوالی دهنه غوری ۱۵ روز پیش به تصرف طالبان مسلح درآمد و حال گزارش می رسد که این گروه بر علاوه پیاده کردن قوانین خودشان در عرصه های مختلف، با ایجاد یک سلسله قواعد؛ بر نصاب تعلیمی معارف این ولسوالی نیز تغییرات آورده اند.

438409139402772

بسم الله عطاش، عضو شورای ولایتی بغلان به خاورمیانه گفت که طالبان مسلح پس از آنکه ولسوالی دهنه غوری را تصرف کردند، در مکاتب این ولسوالی قوانین خاص خود را پیاده کرده و یک مضمون دینی را در نصاب تعلیمی آن اضافه کرده اند.

به گفته وی، طالبان مسلح مضامین «توریزم و فرهنگ» را از قطار دیگر مضامین درسی مکاتب در دندغوری و ولسوالی دهنه غوری بیرون کرده و یک مضمون دینی را جایگزین آن کرده اند.

عطاش اظهار داشت که این گروه، تدریس مضمون دینی را جبری دانسته و اخطار داده اند که در صورت سرپیچی از این امر، با متخلفین برخورد می شود.

منبع گفت :«طالبان مسلح پیش از اینکه ولسوالی دهنه غوری را تصرف کنند در نصاب تعلیمی مکاتب در منطقه دندغوری در حومه شهر پلخمری، تغییرات وارد کرده و به خواست خودشان دو مضمون را از پروگرام درسی بیرون کشیده و یک مضمون دینی را افزوده اند.»

اما ولسوال دهنه غوری این ادعاها را رد کرده و می گوید که طالبان مسلح در نصاب تعلیمی معارف این ولسوالی هیچ تغییری وارد نکرده اند.

خانزاده مظلوم یار به خاورمیانه گفت که فعالیت و گشت و گذار طالبان مسلح کمتر شده است.

وی تصریح کرد که نصاب تعلیمی مکاتب ولسوالی دهنه غوری به مانند دیگر مکاتب کشور است.

در عین حال گفته می شود که طالبان مسلح بر علاوه ولسوالی دهنه غوری و حومه های شهر پلخمری، در ولسوالی برکه نیز از مکاتب تحت تصرف شان توسط تیم نظارتی شان کنترول می کنند؛ اما معاش معلمان این مکاتب از سوی ریاست معارف بغلان پرداخت می گردد.

پیکان حیدری، رئیس معارف بغلان در این مورد از ارائه جزئیات خودداری کرده و تنها اظهار داشت که بیش از ۸۰ مکتب تحت تهدیدات شدید امنیتی قرار دارد.

Author