تغییر نام چوک دهمزنگ به چوک «شهدا»

13814635_1134359543291831_1322585657_nرئیس جمهور غنی به خاطر احترام به خون شهدا و مجروحین انفجار در بین مظاهره کننده گان جنبش روشنایی، نام چوک دهمزنگ را به چوک «شهدا» تغییر داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای گفته است که شهرداری کابل وظیفه دارد تا در این تغییر نام اقدام سریع نماید.

در خبرنامه آمده است که شهروندان افغانستان، سالیان طولانی به منظور ایجاد نظام مبتنی بر ارزش‌ های دموکراتیک و قانون اساسی مبارزه و مجاهدت کرده ‌اند.

بر اساس خبرنامه، تاریخ کشور گواه کارنامه ‌های درخشان مبارزان راستین راه آزادی وعدالت طلبی می ‌باشد و در این راستا زنان و مردان این آب و خاک از جان خود مایه گذاشته اند، تا نهال دموکراسی تنومند و بارور گردد.

خبرنامه می افزاد که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور به منظور گرامی ‌داشت، احترام و ماندگاری یاد و نام شهدایی که بر اثر رویداد تروریستی گروه داعش، جان‌ های شان را روز دوم اسد از دست داده اند، چوک دهمزنگ را بنام چوک شهدا مسمی کرده است.

ریاست جمهوری می گوید که این کار به هدف آن صورت گرفته است که نسل ‌های ما به یاد داشته باشند که شهروندان کشور دموکراسی و مردم سالاری را به چه قیمتی به دست آورده اند.

گفتنی است که در انفجارهای صورت گرفته در بین مظاهره کننده گان جنبش روشنایی در چوک دهمزنگ (چوک شهدا)، بیش از ۳۰۰ تن کشته و زخمی شدند.