تعمیر جدید شهرداری فراه با هزینه ده میلیون افغانی افتتاح شد

12193705_10207372952618043_4452895667972238207_nتعمیر جدید اداری شهرداری ولایت فراه در غرب کشور طی مراسمی با حضور والی و مقامات محلی این ولایت رسما افتاح شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این تعمیر پس از یک سال کار روی آن، روز چهارشنبه توسط محمد آصف ننگ والی ولایت فراه با قطع نواری به بهره برداری سپرده شد.

براساس خبرنامه دفتر والی فراه، این تعیر ۵ طبقه ای به هزینه ده میلیون افغانی از بودجه انکشافی شهرداری ولایت فراه ساخته شده است.

والی فراه می گوید که ۹۰ درصد از ادارات محلی در این ولایت دارای ساختمان اداری می باشد و همچنین برنامه های انکشافی زیادی در این ولایت در نظر گرفته شده و در آینده مورد تطبیق قرار خواهد گرفت.