سرطان ۲۴, ۱۳۹۹

تعقیب اول: آدم ربایی اینبار در هلمند

imageافراد مسلح غیرمسوول شماری از مسافران سه موتر را در ولسوالی گرشک ولایت هلمند با خود بردند.

عمر زواک، سخنگوی والی هلمند به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این رویداد حوالی ساعت چهار صبح امروز (اول سرطان) در منطقه ماجیربازار ولسوالی گرشک رخداده است.

به گفته وی، افراد مسلح یک موتر 304 و دو تیلر را توقف داده و بعد از مدتی، مسافران 304 را با خود بردند.

زواک اظهار داشت که افراد مسلح 18 تن از خانمها و کودکان که در موتر 304 بودند را همراه با سه راننده رها کرده و مردان و جوانان را با خود برده اند.

وی در مورد رقم دقیق مسافران ربوده شده معلومات ارائه نکرد؛ اما گفت که عملیات برای رهایی آنها آغاز شده است.

سخنگوی والی هلمند افزود که تا حال محل انتقال این مسافرین مشخص نشده است.

پیش از این افراد مسلح شماری از مسافرین را در شاهراه های شمال کشور با خود ربوده بودند.