ترکیه آماده همکاری با طرح های مهاجرین افغان

12115665_1644084949202820_6589867999555359043_n.jpghjhgمقام های ترکیه اعلام کرده اند که آماده همکاری با مهاجرین افغانستان در تطبیق با طرح های حکومت افغانستان هستند.

به گزارش خبرگزاری خاومیانه، رئیس بخش مهاجرین ترکیه، شام دیروز با سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان کشور دیدار و گفتگو کرد.

وزیر مهاجرین کشور می گوید که در این دیدار، مقام های مهاجرین ترکیه وعده هر گونه همکاری لازم برای مهاجرین افغانستان را داده است.

وی می گوید که این همکاریها بر اساس تطبیق طرح های حکومت افغانستان و وزارت مهاجرین است که این طرح ها به حکومت افغانستان ارائه شده است.

عالمی بلخی ضمن سپاس از همکاریهای قبلی ترکیه با افغانستان و مهاجرین از آن کشور خواست که همکاری اش را با مردم افغانستان و به خصوص با مهاجرین ادامه دهند.

این در حالی است که در این اواخر، شمار زیادی از شهروندان کشور برای حضور در کشورهای اروپایی به ترکیه رفته و یا در این کشور درخواست پناهنده گی داده اند.