ترور ۲ غیر نظامی در شهر کابل

پیش از ظهر امروز سه شنبه (۲۵ حمل)، چند فرد مسلح در شهر کابل دو غیر نظامی را به ضرب گلوله کشتند.

پیش از ظهر امروز سه شنبه (۲۵ حمل)، چند فرد مسلح در شهر کابل دو غیر نظامی را به ضرب گلوله کشتند.

شاهدان عینی می‌گویند که حوالی ساعت نه بامداد امروز مردان مسلح، از موتر هایکلس پایین شده بر یک موتر کرولا در برابر مسجد حضرت فاروق در حوزه یازدهم پولیس تیر اندازی می کنند و از محل رویداد فرار می کنند.

به گفته شاهدان، مردان مسلح پس از تیراندازی بر این دو غیر نظامی، سوار بر موتر شده و از ساحه متواری شدند.

تا کنون علت اصلی این رویداد مشخص نشده اما پولیس کابل می‌گوید که تحقیقات در این باره آغاز شده است.