تخليه اردوگاه پناهندگان در منوريل پاريس آغاز شد

۱۳ ثور ۱۳۹۵

2CBA354A00000578-3249386-Refugees_line_up_at_a_temporary_shelter_for_asylum_seekers_in_Gi-a-46_1443204051084پوليس فرانسه عمليات تخليه اردوگاه پناهندگان در زير ايستگاه منوريل استالينگراد پاريس را آغازكرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به نقل از خبرگزاری فرانسه، پوليس از ساعات اوليه صبح امروز عمليات تخليه صدها پناهجو را كه در طی چند هفته كمپ هايی در زير اين ايستگاه منوريل بر پا كرده بودند، آغاز كرده است.

اين اردوگاه توسط پناهجويانی از كشورهای مختلفی شامل سودان و افغانستان ايجاد شده بود و از ماه مارچ گذشته سومين بار است كه عمليات تخليه در آن انجام مي شود.

اين اردوگاه پيشتر در 7 مارچ  و 30 مارچ تخليه شده بود.

در اين اردوگاه حدود 1000 نفر سكنه داشته است كه دو برابر 500 نفری است كه قبلا برای تخليه شناسايی شده بودند.

پناهجويان اين اردوگاه در مراكز محل نگهداری پناهندگان در ولایت «ايل دو فرانس» در حومه پاريس و ساير ولایت های این كشور اسكان داده خواهند شد.

در ماه های اخير، اردوگاه مهاجران «شاپل» در پاريس نيز به دستور دولت تخليه شد.

اين در حاليست كه دولت فرانسه در اواخر جنوری نيز دستور تخليه و تخريب بخش جنوبی اردوگاه «جنگل» در بندر «كاله» در شمال فرانسه را صادر كرد.

سازمان های حمايت از حقوق آوارگان و مهاجران بارها با محكوم كردن رای تخليه اردوگاه ها كه هر بار به بهانه ای چون امنيت ساكنان، وضع نامساعد بهداشتي و شيوع بيماری های واگيردار صورت مي گيرد، اعلام كرده اند عمليات اسكان مجدد ساكنان اخراج شده از اين اردوگاه ها به درستی صورت نمی گيرد.

آغاز،

اردوگاه،

اسکان،

پاریس،

پناهجویان،

جنگ،

فرانسه،

کاله،

کمپ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed