تخلیه اردوگاه پناهندگان در منوریل پاریس آغاز شد

2CBA354A00000578-3249386-Refugees_line_up_at_a_temporary_shelter_for_asylum_seekers_in_Gi-a-46_1443204051084پولیس فرانسه عملیات تخلیه اردوگاه پناهندگان در زیر ایستگاه منوریل استالینگراد پاریس را آغازکرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به نقل از خبرگزاری فرانسه، پولیس از ساعات اولیه صبح امروز عملیات تخلیه صدها پناهجو را که در طی چند هفته کمپ هایی در زیر این ایستگاه منوریل بر پا کرده بودند، آغاز کرده است.

این اردوگاه توسط پناهجویانی از کشورهای مختلفی شامل سودان و افغانستان ایجاد شده بود و از ماه مارچ گذشته سومین بار است که عملیات تخلیه در آن انجام می شود.

این اردوگاه پیشتر در ۷ مارچ  و ۳۰ مارچ تخلیه شده بود.

در این اردوگاه حدود ۱۰۰۰ نفر سکنه داشته است که دو برابر ۵۰۰ نفری است که قبلا برای تخلیه شناسایی شده بودند.

پناهجویان این اردوگاه در مراکز محل نگهداری پناهندگان در ولایت «ایل دو فرانس» در حومه پاریس و سایر ولایت های این کشور اسکان داده خواهند شد.

در ماه های اخیر، اردوگاه مهاجران «شاپل» در پاریس نیز به دستور دولت تخلیه شد.

این در حالیست که دولت فرانسه در اواخر جنوری نیز دستور تخلیه و تخریب بخش جنوبی اردوگاه «جنگل» در بندر «کاله» در شمال فرانسه را صادر کرد.

سازمان های حمایت از حقوق آوارگان و مهاجران بارها با محکوم کردن رای تخلیه اردوگاه ها که هر بار به بهانه ای چون امنیت ساکنان، وضع نامساعد بهداشتی و شیوع بیماری های واگیردار صورت می گیرد، اعلام کرده اند عملیات اسکان مجدد ساکنان اخراج شده از این اردوگاه ها به درستی صورت نمی گیرد.