تجلیل از ۲۶ دلو سالروز خروج ارتش سرخ شوروی در ارگ

غنی 11از سالروز خروج ارتش شوروی سابق طی مراسمی در ارگ ریاست جمهوری در کابل تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این مراسم پیش از ظهر امروز دوشنبه (۲۶ دلو) با حضور رییس جمهور ، رییس اجرایی و معاونان شان، رهبران جهادی و مقام های بلند پایه حکومتی برگزار شد.

در این مراسم صبغت الله مجددی از رهبران جهادی، محمد کریم خلیلی معوان پیشین رئیس جمهور کرزی، رئیس جمهور غنی و شماری دیگر از مقامات سخنرانی کردند.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهورکشور، دوره جهاد افغانستان را در مقابل ارتش شوروی ستود و گفت براساس ارزیابی بانک جهانی، مردم افغانستان برعلاوه تحمل آوارگی و قربانی شدن هزاران انسان، ۲۴۰ میلیارد دالر صدمه دیده اند.

او گفت تسلیم شدن در برابر تجاوز گران در فرهنگ افغانستان جای ندارد.

رییس جمهور غنی نیز یاد آور شد پس از پیروزی جهاد باید ما یکپارچه می‌بودیم و مکتب و مساجد را می‌ساختیم و دانشگاه‌های مان را به شکوفایی می‌رساندیم.

اشرف غنی مهم ترین دست آورد جهاد را آزادی مردم افغانستان عنوان کرد و گفت؛ اکنون افغانستان به عنوان یک شریک با مسوولیت در سطح کشورهای جهان قرار گرفته است.

آقای غنی در بخش دیگری از سخنان خویش گفت ما در مرحله‌ای حساس قرار داریم که باید سرنوشت نسل‌های آینده‌یی مان را بسازیم و زمانی به این هدف موفق می‌گردیم که متحدانه صداهایی که جنگ را فریاد می‌کنند را خاموش سازیم. او یاد آور شد که اکنون افغانستان با قوت تمام در برابر ترویزم می‌رزمد.

اشرف غنی گفت مردم افغانستان راه‌دشوار را طی کرده و باید به امنیت و وحدت برسد و رسیدن به آن دشوارتر از شکست دادن ارتش شوروی نیست.

رئیس جمهور از گروه‌های مخالف دولت خواست که با کاروان صلح یکجا شوند و در آبادی افغانستان سهم بگیرند و گفت حکومت وحدت ملی در سهم گرفتن افغان‌ها برای آبادی افغانستان متعهد است.

همچنین محمد کریم خلیلی ضمن توصیف از دست آورهای انقلاب مجاهدین در برابر شوروی، دوره مقاومت مجاهدین را علیه طالبان یک دوره طلایی خواند.

آقای خلیلی همچنان در سخنرانی خویش گفت یک واقعیت است که ما در حکومتداری ضعف هایی داشته ایم و در این راستا موفق نبوده ایم.

خلیلی گفت طالبان و افراط گرایی در افغانستان ریشه نداشته بیگانگان،افراط گرایی را برای استفاده از باورهای دینی افغانستان به این کشور تقویت نموده است.

در طرف هم «حضرت صبغت الله مجددی» از رهبران جهادی و رئیس جمهور سابق افغانستان به پاکستان هشدار داد اگر این کشور دست از دخالت در کشور ما برندارد مردم افغانستان علیه پاکستان دست به قیام خواهد زد.

وی گفت: جهاد مقدس مردم افغانستان در مقابل ابرقدرت جهان صرف رضای خداوند بود و بخاطرمنافع شخصی و یا کدام مقصد دیگر صورت نگرفت.

وی افزود که جهاد مردم در مقابل ارتش سرخ درسی بود برای کشورهای استعمارگر و نوید بود برای مردم آزادیخواهی جهان بوده است و این پیروزی برای افغانها یک افتخار فراموش ناشدنی است.

این مقام جهادی اظهارداشت ما ابرقدرت جهان را از پا در آوردیم ولی فعلا از دست تروریسم و دهشت افگنانی پاکستانی درکشورخود به عذاب هستیم.

اوگفت اگرپاکستان دست از دخالت در کشور ما برندارد مردم افغانستان دست به قیام علیه پاکستان خواهد زد همانطوری که مردم افغانستان برعلیه ابرقدرت جهان جهاد نمودند برعلیه پاکستان هم قیام خواهد کرد.

آقای مجددی گفت: گروه های افراطی که در افغانستان فعالیت دارند اولاد این خاک و سرزمین نیستند بلکه مزدور کشورهای خارجی اند.

مجددی، اظهارداشت در افغانستان طالب وجود ندارد این گروه که بنام طالب درافغانستان فعالیت می کنند «آی اس آی» پاکستان اند که برای تخریب مردم افغانستان برآمده اند.

Author

About Author