تجاوز گروهی ۴ مرد به یک دختر١۴ ساله

مقام ها در ولسوالی ولایت سمنگان میگویند: یک زن حلق آویز شده و یک دختر چهارده ساله، مورد تجاوز گروهى جنسى قرار گرفته است.

مقام ها در ولسوالی ولایت سمنگان میگویند:  یک زن حلق آویز شده و یک دختر چهارده ساله، مورد تجاوز گروهى جنسى قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، احمدعلى حسنى ولسوال دره صوف بالا به رسانه ها گفت که دختر یاد شده، شب جمعه گذشته در قریه “خوال” این ولسوالى، مورد تجاوز جنسى گروهى قرار گرفته است.

به گفته وی این دختر گفته است که از طرف شب براى رفع حاجت به حویلى خود برآمد که ناگهان مورد حملۀ چهار مردى قرار گرفت که از قبل، خود را در حویلى پنهان کرده بودند.

حسنى به نقل از این دختر افزود که چهار مرد یادشده، دهن او را بسته نموده و پس از آن که او را به زور به فاصله کمى دورتر از منزلش بردند، بالایش تجاوز جنسى گروهى نمودند.

به گفته وى، این دختر گفته است که دو تن از متجاوزین، باشندگان همین منطقه بوده و دو تن دیگر را نشناخته است.

موصوف افزود که در ارتباط به این قضیه، دو تن از باشندگان محل بازداشت شده اند.

ولسوال دره صوف افزود: همچنان شب جمعه گذشته، یک زن ٢٠ ساله در قریه “برنگر” این ولسوالى در اتاق خوابش حلق آویز شده بود.

به گفته وى معلوم نیست که این زن، از سوى چه کسى حلق آویز گردیده است.

او گفت که شوهر این زن، محصل پوهنځى زراعت پوهنتون سمنگان است و در شبى که خانمش حلق آویز شده، او در لیلیه پوهنتون بوده است.

موصوف خاطرنشان کرد که خسر و برادر شوهر این زن، از سوى پولیس بازداشت شده و تحقیقات در مورد ادامه دارد.