تاکید جدی بر قیمت تعیین شده تکت طیاره

ریاست هوانوردی ملکی می گوید که به تمام شرکت های هوایی هدایت داده شده تا قیمت تکت را بر اساس نرخنامه تعیین شده قبلی، توزیع کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این هدایت بعد از آن داده می شود که قیمت تکت های هوایی به صورت قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.

در خبرنامه ریاست هوانوردی ملکی آمده است که «در رابطه به مساله شکایت شهروندان کشور از افزایش قیمت تکت، تمام شرکت ها مکلف اند تا مطابق به نرخنامه که قبلاً از سوی این اداره در دسترس شان قرار گرفته عمل کنند.»

منبع می گوید شرکت هایی که خلاف این نرخنامه عمل کنند با برخورد جدی و قانونی مواجه خواهند شد.

ریاست هوانوردی ملکی می گوید که قرار است در شروع هفته جدید نرخنامه تازه از سوی رهبری هوانوردی با در نظرداشت شرایط و مصارف عملیات پرواز، تهیه و در اختیار شرکت ها قرار داده شود.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *