تاکید بر گسترش روابط اقتصادی کابل ـ تهران

۲۶ سرطان ۱۳۹۵

13769478_1085280481508836_5404066100028876393_nنماینده گان تجاری و اقتصادی افغانستان و ایران پیش ار برگزاری اولین نمایشگاه صنعتی ایران در کابل، بر تحکیم و گسترش روابط اقتصادی و صنعتی دو کشور تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نخستین نمایشگاه صنعتی ایران در کابل امروز (26سرطان) با حضور مقام های تجاری و بازرگانی دو کشور ره اندازی شد.

پیش از راه اندازی نمایشگاه، ولی الله افخمی، نماینده بازرگانی ایران و عبدالباری رحمان، معین انکشاف بخش خصوصی وزارت تجارت افغانستان بر گسترش روابط اقتصادی تاکید کردند.

دو طرف در این نشست، رفع موانع همکاری های مشترک و ارتقای سطح روابط سرمایه گذاری و تجاری را مورد بررسی قرار دادند.

توسعه صنایع کوچک و متوسط در افغانستان، بهره مندی از منطقه آزاد چابهار، تقویت فعالیت گمرکات مرزی و اعطای تسهیلات به منظور توسعه روابط تجاری نیز از دیگر موارد مورد بحث بود.

نمایشگاه صنعتی ایران با حضور 40 شرکت ایرانی و افغان برای سه روز در کابل دایر خواهد بود.

اقتصادی،

انکشاف،

ایران،

بازرگانی،

صنعتی

عبدالباری رحمان،

کابل،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed