تاکید افغانستان و ترکمنستان روی گسترش روابط تجاری

12540003_10207819822909521_1713872959_nاکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان روز گذشته در راس یک هیات عالیرتبه دولتی جهت یک سفر یک روزه به عشق آباد، پایتخت ترکمنستان سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هیات افغانی به ریاست وزیر مالیه به منظور پیگیری تعهدات صورت گرفته حین سفر اخیر اشرف غنی به ترکمنستان و پیشبرد ۲۱پروژه انکشافی از طریق کمک های بلاعوض عشق آباد به این کشور سفر کردند.

در این سفر هیات افغانی با جانب ترکمنستان در باره چگونگی پیشرفت در تصامیم اتخاذ شده بعد از برگزاری پنجمین نشست همکاریهای مشترک اقتصادی، شیوه تمویل و تمدید خط آهن و خریداری نفت و گاز بحث و تبادل نظر نمودند.

اکلیل حکیمی در این سفر با آقایان “یخشی گلدی کاکایوف”، معاون رئیس جمهور ترکمنستان در امور نفت و گاز، “ستلیقوف”، معاون شورای وزیران در امور خط آهن و ترانسپورت و “رشید مردوف”، وزیر امور خارجه ترکمنستان دیدار نمود.

هر دو جانب بر تقویت و گسترش روابط تجاری و اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان تآکید نموده خواستار اقدامات عملی در این عرصه شدند.

در این سفر یک روزه، مشاورین امور اقتصادی و مالی رئیس جمهورو نمایند گان وزارتخانه های امور خارجه و فواید عامه وزیر مالیه را در ترکمستان همراهی نمودند.

گفتنی است که پنجمین نشست تجاری و اقتصادی بین افغانستان و ترکمنستان به ۱۵ عقرب سال جاری در عشق آباد، پایتخت ترکمنستان برگزار شد و قرار است ششمین نشست مشترک اقتصادی بین افغانستان و ترکمنستان در آینده نزدیک در کابل برگزار گردد.