بی‌توجهی مسوولین باعث محرومیت صدها خانواده پلخمری از نور برق شد

۱۰ سرطان ۱۳۹۶

در نتیجه بی‌توجهی مسوولین در قسمت بازسازی بند برق اول شهر پلخمری، بخشی از این بند برق که از نور آن صدها خانواده مستفید می‌شد، تخریب شده و باعث قطع شدن برق 35 درصد باشنده‌گان شهر پلخمری شده است.

مسوولین محلی می‌گویند، در اثر شکست بخشی از بند برق اول شهر پلخمری، این پایگاه برق‌رسانی از فعالیت بازمانده و اکنون خانواده‌ها و دفاتر دولتی که از برق آن استفاده می‌کردند از انرژی برق محروم شده‌اند.

انجینر عبدالاول معاون فنی ریاست غوری برشنای ولایت بغلان به خبرگزاری خاورمیانه می‌گوید، اگر در قسمت ترمیم بند برق توجه صورت نگیرد، بند دوم برق نیز که یک بخشی از نیازمندی شهروندان پلخمری به برق را برطرف می‌سازد از فعالیت باز می‌ماند.

وی می‌گوید در این صورت حدود 35 درصد شهروندان پلخمری از نور برق محروم می‌شوند و از سوی دیگر برق وارداتی نمی‌تواند نیازمندی‌های مردم را برطرف سازد.

در عین حال عبداالعزیز، آمر بند برق اول شهر پلخمری می‌گوید، بند برق اول در کنار برق وارداتی از کشورهای تاجیکستان و ترکمنستان بخش بزرگی از نیازمندی خانواده‌ها و ادارات دولتی در شهر پلخمری را برطرف ساخته بود و اکنون با ایجاد این مشکل خدمات برق‌رسانی با چالش مواجه شده است.

به گفته وی؛ پیش از این تعهداتی در قبال ترمیم بندهای اول و دوم شهر پلخمری به هزینه 36 میلیون افغانی از بودجه وزارت انرژی و آب سپرده شده بود که در اثر بی‌توجهی مسوولین تا هنوز این وعده‌ها عملی نشده و این دو پایگاه مهم برق‌رسانی در ولایت بغلان در حالت نابودی قرار دارد.

متوقف شدن کار تولید برق در شهر پلخمری مشکلات زیادی را ببار آورده و مردم نیز از این وضعیت به شدت نگرانی می‌کنند.

آنان می‌گویند، در این موسم گرمی؛ در صورتی که بند برق ترمیم نشود، مردم با مشکلات زیادی روبرو می‌شوند.

شهروندان پلخمری از ادارات مسوول می‌خواهند که هرچه زودتر در فعال ساختن این بند برق تلاش کنند.

بند برق اول شهر پلخمری قدامت 70 ساله دارد و از زمان اعمار آن تا کنون کار اساسی در قسمت ترمیم و نوسازی وسایل آن صورت نگرفته است.

چندی قبل کشور آلمان کار بازسازی قسمت‌های آسیب‌پذیر و نوسازی وسایل تخنیکی این بند برق را به عهده گرفته بود که تاکنون عملی نشده و زمان بازسازی آن نیز مشخص نیست.

محراب‌الدین ابراهیمی – خبرنگار زون شمال

برق

پلخمری

مشکلات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.