بیش از ۱۲۰۰ تبعه ترکیه در میان تروریست های داعش

zjL6PlJqg8F3zKS7jGE5MSPSr3oپژوهشگران و کارشناسان ترکیه‌ای با اعلام این که تعداد ترکیه‌ای‌هایی که گروه‌های تندرو همچون داعش آنها را به کار گرفته‌اند، در حال افزایش است، هشدار دادند که این امر خطر روزافزونی را بر امنیت داخلی ترکیه بوجود می‌آورد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، “علی سمین”، یک پژوهشگر اعلام کرد: ترکیه باید در حال حاضر به این امر فکر کند که چگونه مانع از این شود که شهروندانش به گروه‌های تندرو ملحق نشوند و چگونه ۱۲۰۰ ترکیه‌ای را که به این گروه‌ها پیوسته‌اند، بیرون بکشد و این افراد خطری را بر اوضاع داخلی ترکیه بوجود می‌آورند.

تحلیل‌گران دیگر نیز تاکید کردند که ترکیه به گذرگاهی برای عبور و مرور تندروها تبدیل شده است.

در همین خصوص، یک استاد از دانشگاه قادر هاس تاکید کرد: در حال حاضر افرادی از آسیا، خاورمیانه، شمال آفریقا و اروپا به ترکیه می‌آیند و از ترکیه به عنوان محل عبوری برای پیوستن به داعش استفاده می‌کنند.

برخی دیگر از ترکیه‌ای‌ها نیز انگشت اتهام را به سمت حزب حاکم عدالت و توسعه نشانه می‌گیرند و می‌گویند که این حزب این گروه‌ها را راضی نگه می‌کند.