بیش از 100 نیروی امنیتی در قوش تپه اسیر شدند

۱۱ سرطان ۱۳۹۸

شورای ولایتی جوزجان می گوید که بعد از سقوط ولسوالی قوش تپه از سوی طالبان، نزدیک به 130 تن از نیروهای امنیتی نیز به اسارت طالبان درآمده اند.

عبدالقادر مالیه، عضو شورای ولایتی جوزجان به خبرگزاری خاورمیانه گفت که مرکز ولسوالی نیمه های شب گذشته به دست طالبان مسلح سقوط کرد.

به گفته وی، بعد از سقوط ولسوالی ارتباط تلیفونی و مخابروی با مرکز ولسوالی قطع شده است.

مالیه اظهار داشت که در حدود 130 تن از نیروهای امنیتی نیز بعد از سقوط ولسوالی به اسارت طالبان مسلح درآمده است.

این عضو شورای ولایتی تاکید کرد که شماری از نیروهای امنیتی در جریان سقوط ولسوالی قوش تپه کشته و زخمی شده اند؛ اما به دلیل قطع بودن ارتباط، آمار دقیق از آن در دست نیست.

در همین رابطه، فریدون انیق، سخنگوی والی جوزجان به خاورمیانه گفته بود که از نیمه های شب ارتباط تلیفونی با ولسوالی قوش تپه قطع شده و مشخص نیست که چه جریان دارد.

طالبان مسلح نیز مدعی شده اند که در جریان سقوط ولسوالی قوش تپه، 25 تن از نیروهای امنیتی کشته و 78 تن دیگر اسیر شده اند.

اسارت

جوزجان

طالبان

قوش تپه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.