مجرمان در زندان ولایت غور معتاد به مواد مخدر میشوند

5247محمد عمر لعل زاده، مسئول بخش معتادان شفاخانه ولایتی غور می گوید زندان مرکزی این ولایت تبدیل به خرید و فروش مواد مخدر شده و این امر باعث شده تا آمار معتادین در این زندان افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای لعل زاده گفته است که مجرمان سالم پس از سپردی کردن چند مدت در زندان غور، معتاد به مواد مخدر می‌شوند.

مسئول بخش معتادان شفاخانه ولایتی غور می گوید که دسترسی افراد به مواد مخدر در زندان این ولایت آسان بوده و این مسئله، باعث افزاش معتادان شده است.

به گفته وی وقتی افراد به دلیل جرایم جنایی یا دیگر موارد در غور زندان می‌شوند و اکثر آنان، پس از سپری کردن چند وقت، معتاد به مواد مخدر می‌شوند.

اما وی در مورد اینکه مواد مخدر توسط چه کسانی به داخل زندان انتقال داده می‌شود و در آنجا چگونه خرید و فروش می‌شود، جزئیات نداده است.