به شاگردان خیالی در مکتب‌های ولسوالی فرنگ، ولایت بغلان سند فراغت می‌دهند

۱۴ قوس ۱۳۹۶

شماری از باشنده گان ولسوالی فرنگ ولایت بغلان در یک گردهمایی می‌گویند، در مکاتب این ولسوالی شاگردان خیالی موجود اند و بدون حاضر شدن به مکتب سند فراغت بدست می‌آورند.

آنان در یک نشست مطبوعاتی که تحت نام “معارف فرنگ؛ در کام فاجعه” به راه انداخته اند مدعی استند که مسؤلان معارف ولایت بغلان با سطحی نگری شان وضعیت معارف را در این ولایت ارزیابی نمی¬کنند و هیأت نظارتی این اداره را نیز به فساد مالی متهم می‌کنند.

رامین رکین یکتن از این معترضان می‌گوید، در سالهای اخیر موجودیت فساد در اداره معارف ولسوالی فرنگ باعث شده است که افت قابل ملاحظه‌ی در میان فارغان مکاتب که در امتحان کانکور اشتراک می‌نمایند به میان بیاد.

وی می‌گوید، معلمان به جای این‌که بر اساس لیاقت به شاگردان مکاتب نمره بدهند، میزان اشتراک شاگردان را در کارهای شخصی خود مدنظر می¬گیرند.

عبدالقدیر یکی از معلمان متقاعد ولایت بغلان وضعیت معارف را نسبت به سالهای پیش به شدت اسف‌بار می¬خواند.

وی گزینش افراد کم‌سویه را بر اساس واسطه به حیث معلم یکی ازین دلایل پایین آمدن سطح کیفیت می‌داند و هم‌چنان می‌گوید، شماری هم با آنکه در کشورهای بیرونی به سر می‌برند و بدون حضور فزیکی سند فراغت صنف 12 را بدست می‌آورند.

اما ریس معارف ولایت بغلان با پذیرفتن برخی مشکلات و کم‌کاری ها در این اداره؛ موجودیت فساد مالی، حضور شاگردان خیالی و اثر گذاری زورمندان محلی و واسطه را در گزینش معلمان و کارمندان اداری رد می‌کند.

به گفته آنان پایین بودن ظرفیت مسلکی معلمان، پذیرفته نشدن طبقه اناث با وجود داشتن مدارک لیسانس در مکاتب به حیث معلم و مداخله زورمندان در امر گزینش معلمان کم سویه باعث از بین رفتن کیفیت درسی در مکاتب گردیده است.

معترضان با خوانش قطعنامه‌ی خواستار پایان بخشیدن به این نابسامانی ها در مکاتب ولایت بغلان از سوی ریاست معارف گردیدند.

غلام محی الدین پیکان حیدری ریس معارف ولایت بغلان در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه می‌گوید، روند آموزش و پرورش همواره از سوی تیم نظارتی بررسی می‌شوند و تا کنون موجودیت شاگردان خیالی و سؤ استفاده از شاگردان مکاتب تثبیت نشده است.

ریس معارف ولایت بغلان می‌گوید، اگر اسناد و مدارکی بنابر موجودیت فساد مالی و سؤ استفاده از سوی باشنده گان بغلان به این اداره سپرده شود عاملان آن را به پنجه قانون می‌سپارد.

این درحالیست که پیش ازین نیز باشنده‌گان برخی ولسوالی دیگر ولایت بغلان هیأت نظارت این اداره را به گرفتن رشوه بخاطر سرپوش گذاشتن به مشکلات مدیریت های معارف ولسوالی ها متهم کرده بودند.

بر اساس معلومات مسؤلان ریاست معارف ولایت بغلان، 566 باب مکتب با  داشتن 11هزار و 613 پرسونل تدریسی و اداری و 3 صد و 50 هزار شاگرد دختر و پسر در این ولایت فعال استند.

محراب الدین ابراهیمی-خبرنگار زون شمال

بغلان

خیالی

شاگرد

فرنگ

معارف


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.