برنامه سوء قصد به جان رئیس جمهور کرزی خنثی شد

یک رسانه روسی بنام ریانووستی گزارشی را به نشر سپرده که ادارات امنیتی افغانستان یک گروه ۱۵ نفری از جنایتکاران که قصد حمله به جان حامدکرزی رئیس جمهور را داشته، از بین برده شده اند.

به گزارش خبر گزاری خاور میانه  به نقل از ریانووستی، ادارات امنیتی افغانستان یک گروه جنایتکار انتیرناسیونالیستی  ۱۵ نفری از  اتباع روسیه، چیچنیا، داغستان، پاکستان، افغان و تاجیکستان از بین برده است.

این رسانه روسی نوشته است که معلومات اولیه راجع به تدارک سوء قصد و تعداد ترکیب گروه جنایتکار به کابل از یک اداره استخباراتی روسیه که شبکه وسیع اجنتان را در افغانستان حفظ نموده، به کابل مواصلت ورزیده بود، در این باره به پارتل اطلاعاتی “ارگومینتی رو” یک منبع نظامی دیپلوماتیک روسیه خبر داده است.

به گفته منبع، جانب روسیه جهت خنثی سازی گروه جنایتکار استفاده از قطعه خاص خود را پیشنهاد نموده بود و این مهم بوده که گرفتاری طوری صورت میگرفت، تا از تروریستان  بازپرسی میشد” اما جانب افغانستان از پذیرش کمک روسیه امتناع ورزید و برای گرفتاری از قطعات خاص ISAF را جلب نمود .

این افراد در تدارک یک سوء قصد علیه جان حامد کرزی  بودند که توسط  نیرو های استخباراتی افغان و  روس  پلان شان خنثی گردیده است .

 این منبع محل رویداد و چگونگی خنثی کردن برنامه تروریستان را مشخص نکرده و از سویی هم تا کنون در رسانه های داخلی افغانستان هم  از قول ارگان کشفی و استخباراتی در این باره چیزی به نشر نرسیده است.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *