باشنده گان ولایت های بلخ و بغلان: عاملان و سهل انگاران حمله بجان مظاهره چیان به کیفر برسند

13840477_976010312511652_1760916180_oباشنده گان ولایت های بلخ و بغلان طی همایش های جداگانهء حمله بجان مظاهر چیان موسم به جنبش روشنایی را در کابل به شدیدترین الفاظ تقبیح نمودند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، درین همایش ها که در آن شماری از عالمان دینی، جوانان، فعالان مدنی و زنان حضور داشتند، کشتار افراد بیگناه را در دهمزنگ کابل عمل تروریستی و نابخشودنی خوانده از حکومت خواستند عاملان و سهل انگاران این رویداد را شناسایی و به کیفر اعمال شان برساند.

این باشنده گان کشور حکومت را در راستایی دادن حق شهروندان و همچنان تأمین امنیت جان مظاهره کننده گان به بی پروایی متهم کردند.

مولوی عبدالغفور عالم دینی و سید کاظم استاد دانشگاه در ولایت بغلان رویداد روز گذشته در کابل را غیر انسانی و غیر اسلامی خوانده افزودند: کشتار انسان های بیگناه در دین اسلام هیچ جای ندارد و هر آنکسی که دست به کشتار مردم می زند کسانی هستند که از خدا و قانون خدا بیخبر اند.

همچنان رجب ابراهیمی و استاد حمید صفوت از فعالان مدنی بلخ، از سران حکومت وحدت ملی خواستند که بیش ازین خواست های عدالت خواهی مردمان کشور را نادیده نگرفته برای دادن حق قانونی شهروندان تلاش به خرچ دهد.

به گفته این فعالان مدنی بلخ وعده های داده شده حکومت وحدت ملی از جانب رهبران این حکومت به باد فراموشی سپرده شده است.

این شهروندان کشور حمایت شان را از حرکت جنبش روشنایی اعلام کرده از سران حکومت وحدت ملی خواستند که به خواست های اعضای این حرکت رسیده گی جدی نماید.

حمله انتحاری در میان تظاهرات کننده گان در دهمزنگ کابل جان بیش از ۸۰ تن را گرفت و بیش از ۲۰۰ تن را مجروح ساخت.

پس ازین رویداد روز یکشنبه از جانب اشرف غنی ماتم ملی اعلان شد و همچنان چوک دهمزنگ کابل به چوک شهدا مسمی شد.

همچنان محمد اشرف غنی ریس جمهور کشور وعده سپرده است که عاملان و سهل انگاران رویداد روز شنبه ۲ اسد را به پنجه قانون می سپارد.