بازگشت سربازان حامله بریتانیایی به خانه هایشان

19 فوریه 2014

بیش از 200سرباز زن بریتانیایی به دلیل حاملگی ناخواسته مجبور به بازگشت از محل خدمت خود شده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به نقل از روزنامه دیلی میل، 99 تن از این سربازان از افغانستان و مابقی از عراق به بریتانیا فراخوانده شده اند زیرا طبق قوانین این کشور زنان باردار نیمی توانند در جبهه های جنگ حضور یابند.

به گزارش دیلی میل این سربازان با هواپیماهای مخصوص حمل مجروحان به بریتانیا بازگشته اند.

بریتانیا نزدیک به 600 سرباز در افغانستان و همین مقدار در عراق دارد. به نوشته دیلی میل افزایش زنان باردار در ارتش بریتانیا نگرانی فرماندهان از افزایش روابط نامشروع جنسی در میان واحدهای مختلف ارتش را بالابرده است امری که به افزایش هزینه ها و آسیب پذیری نیروها در خارج از مرزهای کشور منتهی می شود.

بازگشت،

بریتانیا،

بریتانیایی ،

زنان حامله،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.