اسد ۲۴, ۱۳۹۹

بازداشت ۲ آدم ربا در شهر کابل/ کودک ۱۳ ساله نجات یافت

67676موظفین ریاست عمومی امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان دو تن از آدم ربایان را در شهر کابل بازداشت کردند و کودک ربوده شده را به خانواده اش تسلیم نمودند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، علی یاور فرزند دوست علی و علی احمد فرزند فیض علی باشندگان ناحیه ششم شهر کابل، یک کودک ۱۳ ساله را ناحیه ششم حوزه امنیتی شهر کابل ربوده بودند.

ریاست عمومی امنیت ملی با نشر خبرنامه ای اعلام کرد آدم ربایان اسامی «تقی» فرزند رضا کودک ۱۳ ساله از مربوطات ناحیه ششم شهر کابل ربوده و در بدل رهایی کودک مبلغ ۶۰۰ هزار افغانی از فامیل او مطالبه نموده بودند .

براساس خبرنامه، افراد بازداشت شده ۲۸ روز قبل تقی نام را از مربوطات شهرک اتفاق دشت برچی شهر کابل ربوده بودند.