اسد ۱۸, ۱۳۹۹

بازداشت یک شبکه تروریستی وابسته به حقانی

بازداشتریاست امنیت ملی از بازداشت بازداشت یک شبکه شش نفری تروریستی وابسته به گروه حقانی و کشف مخفیگاه سلاح و مهمات آنان در ولایت خوست خبر می دهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه ریاست امنیت ملی، این گروه در همکاری اردو و پولیس ملی از مربوطات ولسوالی های صبری و باک بازداشت شده اند.

در خبرنامه آمده است که در بین این افراد، دو سرگروپ آنها به نام های رحیم الله و ستار نیز شامل هستند که در اعمال تخریبی از جمله اعمال تروریستی، ماین گذاری، انتقال سلاح و مهمات به گروه های تروریستی، حمله بالای وسایط ملکی و نظامی ترور علما و افراد و اشخاص دست داشتند.

ریاست امنیت ملی می گوید که این افراد همراه با پنج میل کلاشینکوف، یک میل سلاح چره یی، دو پایه مخابره و یک قاب دوربین بازداشت شده و در نتیجه اعتراف آنها نیز یک مخفیگاه شامل ۵۴ فیرمرمی میزائیل، ۲۰ فیر مرمی توپ ۸۲ ملی متری، ۵۱ عدد سرگلوله میزائیل و ۸۴ صندوق مرمی سلاح خفیف بود که کشف شد.