بازداشت معاون والی نام نهاد گروه طالبان در ولایت بلخ

۲۵ حمل ۱۳۹۴

ماموران ریاست عمومی امنیت ملی کشور در یک عملیات ویژه مولوی محمد رستم به اسم مستعار«بهاوالدین» فرزند بازمحمد معاون والی نام نهاد گروه طالبان در ولایت بلخ را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این شخص زمانی که می خواست از شهر کابل عازم کشور پاکستان شود، شناسایی و بازداشت شده است.

ریاست عمومی امنیت ملی با نشر خبرامه ای اعلام کرد که مولوی محمد رستم موقع که میخواست از ولایت بلخ جهت اخذ هدایات و فراهم آوری تسهیلات مالی و نظامی به منظور راه اندازی فعالیت های تروریستی در ولایت بلخ عازم شهر کویته گردد، در شهر کابل بازداشت شده است.

نامبرده در جریان تحقیقات اعتراف کرده از مدت ۸ ماه بدینسو از سوی ملا اختر محمد منصور به صفت معاون والی نام نهاد گروه طالبان در ولایت بلخ تعیین و به نفع آن گروه فعالیت داشته است.

وی در این مدت در ولسوالی های البرز، چمتال و چهاربلوک ولایت بلخ در فعالیت های تروریستی، تخریبی و جمع آوری عشروزکات از مردم سهم فعال داشته است.

امنیت

بازداشت

بلخ

طالب

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed