بازداشت سه خلافکار حرفه ای در کابل

نیروهای پولیس مبارزه با جرایم سنگین وزارت امورداخله کشور، سه تن از خلافکاران حرفه ای را با یونیفرم نظامی در شهر کابل شناسایی و بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کار این خلافکاران، استفاده غیر قانونی از یونیفرم نظامی، سلاح غیر قانونی و گشت و گذار با موتر های شیشه سیاه با پلیت های جعلی در سطح کابل بوده است و مردم عادی را مورد آزار و اذیت قرار می دادند.

ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله می گوید، این افراد مردی را به نام یارمحمد میهن دوست از مربوطات حوزه نهم امنیتی شهر کابل بازداشت کرده بودند.

این اشخاص خود را رییس یک شرکت خصوصی و همچنان رییس حزب مصالحه وطن معرفی کرده و با دو محافظ با یونیفرم امنیت ملی در یک موتر گران قیمت شیشه سیاه و با پلیت جعلی، مصروف گشت و گذار در شهر بوده اند.

ریاست مبارزه با جرایم سنگین گفته که در تحقیقات ابتدایی ثابت شده که سلاح، پلیت موتر، یونیفرم نظامی، و سایر اسناد و مدارک دست داشته این افراد ثبت مراجع مسوول امنیتی نبوده و ریاست های مبارزه با تروریسم و کریمنال تخنیک وزارت امور داخله، از عدم صحت اسناد دست داشته ی این افراد اطلاع داده اند.

تحقیقات بیشتر از این افراد جریان دارد، و گفته می شود که سلاح های شان را از بازار آزاد خریداری شده، فرد دیگری به نام اسد که بنا به اظهارات افراد بازداشت شده، سلاح فروش می باشد، نیز توسط امنیت ملی بازداشت شده و تحقیقات بیشتر از وی جریان دارد.