سرطان ۲۵, ۱۳۹۹

بازداشت دو تروریست با ریکشای بمب گذارش شده در ننگرهار

مسنبتمسیماموران گمنام ریاست عمومی امنیت دو تن از تروریستان را همراه با یک عراده ریکشای بمب گذاری شده در ولایت ننگرهار در شرق کشور بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این تروریستان در جریان یک عملیات ویژه از مربوطات سرخ دیوار ولسوالی رودات ولایت ننگرهار توسط ماموران گمنام امنیت ملی بازداشت شده اند.

ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرد که با دستگیری این تروریستان و کشف ریکشای بمب گذاری شده از یک حمله تروریستی و انفجاری در ننگرهار جلوگیری شده است.

براساس معلومات ریاست امنیت ملی «جیب الله» فرزند شفتالو گل و «ریاض الله» فرزند نجیب الله قصد انجام حمله انتحاری و انفجاری را با استفاده از ریکشای بمب گذاری شده در یکی از نقاط مزدحم شهر جلال آباد ولایت ننگرهار را داشته اند.