ایوبی: دوهزار خانواده از قندوز به علت ناامنی فرار کرده اند

حاکمیت هراس افگنان در بخش های گوناگون ولایت قندوز تهدید بزرگ در برابر شماری از باشنده گان این ولایت شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بیش از دوهزار خانواده شعیه مذهب در روستای نیکپی ولسوالی خان آباد ولایت قندوز به دلیل تهدیدات گروه داعش و شورشیان طالب مجبور شده اند خانه هایشانرا ترک گفته و به بیرون از ولایت قندوز پناه ببرند.

13330293_913136752165745_546192475_n

یوسف ایوبی ریس شورای ولایتی قندوز می گوید: بیش از دوهزار خانواده در ولایت قندوز به علت نا امنی از مناطق ها شان فرار کرده است.

ایوبی می گوید:«شمار زیادی از باشنده گان شعیه مذهب روستای نیکپی قندوز به علت تهدید گروه داعش از این ساحه بی جا شده و در ولایت های همجوار و خارج از کشور فرار کرده است؛ و خواست ما از دولت این است تا به وضعیت این دوهزار خانواده که در حالت بسیار بدی قرار دارند توجه جدی در این قسمت نماید«

درهمین حال فرمانده امنیه قندوز تهدید گروه داعش را بر باشنده گان شعیه مذهب روستای نیکپی این ولایت تایید نمی کند اما می گوید گروه داعش در ولسوالی چهاردره این ولایت حضور داشتند که پس از درگیری با شورشیان طالب از این ساحه نیز آنان فرار کرده اند.

جنگل باغ می گوید«مه رد می کنیم که دوهزار خانواده از این جا فرار کرده باشد داعش فعالیتش را فبلآ در ولسوالی ۴دره قندوز داشت اما درگیری بین شورشیان طالب و داعش باعث شده این ساحه را رها کند و فعٖلآ داعش هیچ در قندوز فعالیت ندارد«

 ولایت قندوز از جمله ولایت ناامن شمالشرق کشور محسوب میشود در این ولایت هراس افگنان داخلی و خارجی حضور فعال دارند و چندین روستای این ولایت را نیز در کنترول خود دارند.