اولین “پالیسی ملی جوانان” در افغانستان معرفی شد

وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، اولین برنامه پنج ساله “پالیسی ملی جوانان” را پس از تصویب شورای وزیران، روز یکشنبه معرفی کرد.

وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، اولین برنامه پنج ساله  “پالیسی ملی جوانان” را پس از تصویب شورای وزیران، روز یکشنبه معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این برنامه پنج ساله تحت نام “پالیسی ملی جوان” حدود ۵ ماه قبل از سوی شورای وزریان تصویب شد.

براساس این پالیسی، در راستای اشتغال زایی برای جوانان، صحت برای جوانان و نوجوانان، تعلیم، آموزش و آموزشهای تخنیکی و مسلکی، و مشارکت جوانان کار اساسی صورت خواهد گرفت.

تیمور شاه اسحاق زی، معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که جوانان محرکین اصلی دهۀ تحول است و باید دولت روی جوانان سرمایه گذاری استراتیژیک نماید.

وی افزود که جوانان باید منحیث محرکین چرخ اقتصادی افغانستان در دهۀ تحول شناسایی شوند سرمایه گذاری بالای جوانان در حقیقت سرمایه گذاری برای رشد و انکشاف اقتصادی، صلح و امنیت در کشور است.

به گفته اسحاق زی، با تطبیق برنامه “پالیسی ملی جوانان” مسایل مرتبط به انکشاف جوانان در ردیف اولویت های دولت افغانستان و در صدر برنامه های ملی تعلیمی، اقتصادی و اجتماعی قرار می گیرد.

بر اساس معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ، ۶۳ در صد از نفوس افغانستان را جوانان تحت ۲۵ سال تشکیل می دهد.

هدف از طرح و تدوین پالیسی ملی جوانان رسیدگی سیستماتیک و همه شمول ادارات ذیربط دولتی و نهاد ها و سازمان های غیر دولتی به مشکلات جوانان، طرح و تطبیق برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت به منظور رشد و توسعۀ استعداد ها، مهارت ها و توانایی ها در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در کشور خوانده شده است.

برای تطبیق این پالیسی، کمیسیون عالی نظارت از تطبیق و هماهنگی پالیسی ملی جوانان به ریاست محمد سرور دانش معاون دوم رییس و به عضویت وزرای ادارات دولتی و دو تن از جوانان به نمایندگی از نهاد های جامعۀ مدنی ایجاد شده است.

پالیسی ملی جوانان افغانستان در همکاری نزدیک کمیتۀ تخنیکی و گروه های کاری مشخص ادارات ذیربط دولتی توسط استراتیژی پنج ساله و برنامۀ یک ساله تطبیق می گردد.

این پالیسی توسط معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ با همکاری وزارت های ذیربط “عدلیه، مالیه، صحت عامه، کار امور اجتماعی شهدا و معلولین، ارشاد، حج و اوقاف، امور زنان، مبارزه با مواد مخدر، اداره مستقل ارگانهای محل، کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، اداره مرکزی احصاییه، ریاست عمومی تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک و مجتمع جامعه مدنی افغانستان تدوین شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *