اسد ۱۸, ۱۳۹۹

اولین اجلاس موافقتنامه چابهار در تهران برگزار شد

N81A2730اولین اجلاس تخنیکی موافقتنامه ترانسپورتی و ترانزیتی چابهار میان افغانستان، ایران و هند روز سه شنبه (۳۱ سنبله) در تهران برگزارشد.

 به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،  این اجلاس به سطح روسای عمومی و کارشناسان وزارت های امور خارجه و ترانسپورت هرسه کشور به میزبانی وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، برگزارشد.

این اجلاس به هدف نهایی سازی متن موافقتنامه، تبادل نظر روی ایجاد شورای عالی و کمیته نظارت، پیگیری از مفردات موافقتنامه و  چگونگی افتتاح پروژه برگزارشد.

ریاست هیئت افغانی را در این نشست که با حضور نمایندگان وزارت های ترانسپورت و هوانوردی ملکی، تجارت و صنایع، مالیه،‌ فواید عامه و اتاق تجارت و صنایع برگزارشد، وحیدالله ویسی، رئیس همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه کشور به عهده داشت.

موافقتنامه چابهار از سال ۲۰۱۲ به این سو میان مقامات کشورهای مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در  ششمین کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه یی (رکا) منعقده کابل،‌ قرار بر آن شد تا موافقتنامه یاد شده به زودترین فرصت نهایی گردد.

بندر چابهار به دلیل موقعیت راهبردی آن از اهمیت فراوان اقتصادی برای کشور های منطقه که از لحاظ موقعیت جیوپولیتیک محاط به خشکه می باشند و برای دسترسی به بنادر تجارتی مسیر طولانی را طی می نمایند از اهمیت ویژه برخوردار می باشد. با امضای این موافقتنامه موانع و مشکلات در عرصه های مختلف به خصوص مشکلات ارتباط جاده یی، ریلی، گمرکی، وضعیت نامطلوب تجارت و ویزه  کاهش خواهد یافت.

در اجلاس تهران فیصله گردید تا نشست بعدی برای نهایی سازی موافقتنامه چابهار به میزبانی حکومت هندوستان در دهلی جدید برگزار گردد.