اندونزیا سفیر عربستان را برای پاسخگویی فراخواند

۲۶ حمل ۱۳۹۴

اندونزیا در اعتراض به گردن زدن شهروند خود در عربستان سعودی، سفیر این کشور در جاکارتا را برای دادن توضیحات، فراخواند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اندونزیا معترض است که خانواده و نزدیکان این زن اندونزیایی، در جریان اعدام وی نبوده اند.

عربستان می گوید «سیتی زینب» را به اتهام کتک زدن یک زن سعودی که منجر به مرگ وی شد، روز سه شنبه در شهر مدینه گردن زد.

دولت اندونزیا می گوید به ویژه به اینکه نمایندگان کشور اندونزیا و نزدیکان متهم در جریان مجازات وی قرار نگرفته اند، اعتراض دارد.

مصطفی ابراهیم المبارک، سفیر عربستان در جاکارتا، گفته است که از اعتراض اندونزیایی ها شگفت زده است.

به گفته المبارک، اشکالی به دادگاه یا حکم وارد نیست، بلکه مشکل مربوط به تاریخ گردن زدن متهم است و من باید بررسی کنم ببینم اشکال از کجا ناشی شده بود.

اندونزیا،

توضیحات،

سفیر،

عربستان،

فراخواند،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed