امنیت در ایجاد محدودیت ها درجرگه نقش نداشته است

۲ قوس ۱۳۹۲

کمیسیون امنیتی لویه جرگه مشورتی در پیوند به شکایت هایی که از اعمال محدودیت به کار خبرنگاران در جرگه مطرح شده است، .اکنش نشان نداد و این امر را بی بنیاد خواند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شماری از رسانه های داخلی و خارجی شکایت هایی را به نشر رساندند که گویا، خبرنگاران در جریان تهیه خبر و گزارش از جریان برگزاری لویه جرگه مشورتی، با محدودیت هایی روبرو شده و اجازه نیافته اند که با اشتراک کننده گان گفت وگو داشته باشند.

در این میان نیروهای امنیتی هم متهم شده اند که در ایجاد محدودیت فرا راه کار خبرنگاران در جرگه دخالت داشته و اجازه نداده اند که آنان با اعضای جرگه گفت و گو نمایند.

با این حال کمسیون امنیتی لویه جرگه مشورتی با نشر اعلامیه خبری، اتهام های وارده شده به نیروهای امنیتی را بی بنیاد دانسته و گفته است که نیروهای امنیتی افغانستان، همانگونه که با تلاش و پشت کار زیاد توانستند امنیت جرگه را تامین نمایند، در فراهم سازی زمینه ی کار رسانه یی و ایجاد سهولت برای خبرنگارن نیز کوشا بوده و همکار خبرنگاران خواهند بود.

در این اعلامیه تاکید شده است که ایجاد محدودیت فرا راه کار خبرنگاری در جرگه شامل وظایف نیروهای امنیتی نمی شود و این نیروها در این زمینه نه تنها که محدودیت وضع نکرده بلکه همکار خبرنگاران بوده و خواهند بود.

کمسیون امنیتی لویه جرگه مشورتی هر نوع آمادگی خویش را با خبرنگاران اعلام کرده  و از آنان خواسته است که در صورت بروز کدام مشکل در تهیه خبر و گزارش شان در جرگه به رییس این کمسیون تماس گرفته و حل مشکل نمایند.

امریکا

امنیت

جرگه

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.