امریکا 216 میلیون دالر برای توانمندسازی زنان در افغانستان کمک می کند

۲۵ میزان ۱۳۹۳

اداره انکشاف بین المللی امریکا اعلام کرده است که برنامه بزرگ توانمندسازی زنان در افغانستان را تمویل می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، قرار است ایالات متحد امریکا از طریق اداره انکشاف بین المللی این کشور”USAID”  216 میلیون دالر برای توانمند سازی زنان در افغانستان کمک نماید.

اداره انکشاف بین المللی امریکا “USAID” با نشر خبرنامه‌ای گفته است که در برنامه های ملی ترویج مساوات جنسیتی در افغانستان تلاش می شود تا فرصت های کاری برای هزاران زن افغان گسترش یابد.

این اداره تاکید کرده است در برنامه توانمندسازی زنان در افغانستان تلاش می شود که زنان در بخش های سیاسی، خصوصی و جامعه مدنی در سطح رهبری این کشور قرار گیرند.

اداره انکشاف بین المللی امریکا برای اجرای این برنامه ها برای 5 سال آینده، 216 میلیون دالر را کمک می کند .

قرار است که دیگر تمویل کننده های خارجی  نیز 200 میلیون دالر را در این برنامه، در افغانستان کمک کنند.

5 سال

افغانستان

امریکا

دالر

زنان

کار

کمک 216

میلیون


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.