افغانستان خواهان همکاری صحی ایران شد

81731129-70114441وزیر صحت عامه افغانستان در دیدار با مجلس شورای اسلامی ایران، خواهان همکاری بیشتر ایران در زمینه خدمات صحی شده و این خدمات را برای استندردهای بهداشتی در کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه کشور که با هئیتی به ایران سفر کرده است، دیشب با علی لاریجانی، رئیس شورای اسلامی ایران دیدار کرد.

در این دیدار، وزیر صحت عامه ضمن اعلام آمادگی افغانستان برای توسعه همکاری های دوجانبه با ایران؛ تاکید کرد که افغانستان از توسعه هرچه بیشتر همکاری های خود با ایران در زمینه صحت و بهداشت استقبال می کند.

به گفته وی، دستاوردهای ایران در زمینه آموزش نیروی انسانی، داروسازی و تجهیزات و خدمات پزشکی در منطقه مثال زدنی است و برای تنظیم برنامه و دستور کاری برای رشد لازم دراین زمینه، نیاز به همکاری این کشور با افغانستان است.

وی خاطرنشان کرد که هرگونه همکاری ایران به مردم افغانستان در زمینه بهداشت و سلامت؛ تاثیر زیادی در ارتقای استندردهای زندگی در این کشور خواهد داشت.

از سوی دیگر، رییس مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به تاثیر مثبت صلح و ثبات کشورهای همجوار بر یکدیگر، گفت که ایران وجود یک افغانستان امن با اقتصادی خودکفا، پویا و شکوفا را در جهت تامین منافع خود و سایر کشورهای منطقه ارزیابی می کند.

علی لاریجانی با اشاره به اشتراکات مختلف دو کشور از جمله مشترکات دینی، فرهنگی و زبانی مردم ایران و افغانستان اظهار داشت که با توجه به فراهم بودن بسترهای مورد نیاز جهت ارتقای روابط دوجانبه، دیدار و گفت وگوی مقامات و سران دو کشور به تحقق این ظرفیت ها و استفاده از آنها به نفع دو ملت کمک شایانی می کند.

Author

About Author