افغانستان: امریکا آنچه در قندوز انجام داده بود، اعتراف کرد

قندوز-3محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان ضمن استقبال از تحقیقات امریکا در باره بمباران شفاخانه بدون مرز در قندوز گفته است که امریکا در این تحقیق خود هیچگونه شواهد و حقایق را نادیده نگرفته و اشتباهات را پذیرفته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، همزمان با سقوط شهر قندوز در شمال کشور جنگنده های امریکایی به خواست ارتش ملی افغانستان شفاخانه دکتوران بدون مرز را در قندوز بمباران کردند در آن دهها نفر کشته و زخمی شدند.

در همین حال اشرف غنی گفته است که در بررسی های ایالات متحده امریکا هیچگونه شواهد و حقایق نادیده نگرفته و امریکا اشتباهات را پذیرفته است و موضوع مسئولین را قادر خواهد ساخت تا از اشتباهات خویش بیآموزند و در صورت ضرورت افراد مربوطه را مورد بازپرس قرارداده وآنها را حساب ده سازند .

وی گفته است که دولت جمهوری اسلامی افغانستان از نشر یافته های تحقیقات ایالات متحده امریکا در مورد حادثه حمله هوایی به تاریخ سوم اکتوبر ۲۰۱۵ میلادی بر شفاخانه دکتوران بدون مرز ولایت قندوز، استقبال می کند.

رئیس جمهور غنی به نمایندگی از دولت افغانستان یکبار دیگر تاثرات خویش را بخاطر تلفات ملکی این حادثه ابراز داشته و با خانواده های قربانیان غمشریکی می کند و از فدا کاری های داکتران و کارمندان شفاخانه متذکره و سایر نهاد های کمک کننده بشری بخاطر حمایت شان از افغانستان، قدردانی می نماید.

حکومت افغانستان اطمینان دارد که این تحقیقات با یافته های تیم جداگانه ارزیابی تلفات ملکی که بصورت مستقل از سوی ناتو انجام یافته بود، همنوا می باشد.

این بررسى به  طور همه جانبه انجام شده و نمایانگر اقداماتی میباشد تا در آینده از تکرار همچون واقعات ناگوار جلوگیری صورت گیرد.

رئیس جمهور غنی گفت “برخلاف تروریستان و دشمنان افغانستان که مردم ملکی را عمداً هدف قرار می دهند و از هیچگونه قساوت در مقابل مرد، زن و طفل این سرزمین دریغ نمی کنند، ما اقدامات لازم را بخاطر جلوگیری از تلفات ملکی و آسیب به مردم در راستای دفاع از ملت خویش اتخاذ می کنیم.”

دولت افغانستان از تلاش های ایالات متحده بخاطر اتخاذ هر گونه اقدامی در جهت تطبیق سفارشات مندرجه گزارش متذکره، پشتیبانی نموده و با همکاران بین المللى خویش کار خواهد کرد تا از تکرار همچو وقایع ناگوار در آینده، جلوگیری بعمل آید.

دولت افغانستان در حالیکه به تعهدات خویش در راستای حفاظت از مردم در مقابل دشمنان افغانستان ادامه خواهد داد، طرزالعمل های مربوط به اجراى عملیات نظامى  خویش را بازنگری نموده و آموزش های بیشتر را به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در عرصه حفاظت مردم ملکى در جریان عملیات هاى نظامى روی دست خواهد گرفت.

رئیس جمهور غنی گفت که از چنین اشتباهات می توان و باید اجتناب کرد، اما این حادثه دردناک نشانه یى قیمت جنگی می باشد که از سوی گروه های تروریستی و دشمنان مردم افغانستان بالای مردم ما تحمیل شده است.

این در حالیست که صبح روز ۵ شنبه اشرف غنی همراه با شماری از اعضای کابینه و نمایندگان دو مجلس به شهر قندوز سفر کرد و در این تمامی مسئولان ریاست عمومی امنیت ملی این ولایت را برکنار کرد.