افزایش ۲۵ درصدی پروازهای عبوری از فضای افغانستان

۲۱ جدی ۱۳۹۸

بعد از افزایش تنش در منطقه به ویژه ایران، میزان پروازهای عبوری از فضای افغانستان تا 25درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بعد از تنش ها، سازمان بین المللی هوانوردی ملکی جهان (ایکاو) و انجمن بین المللی ترانسپورت هوایی (آیاتا) از افغانستان و برخی کشورهای دیگر خواست تا در فراهم آوری پروازهای عبوری از فضای هوایی شان همکاری نماید.

در خبرنامه اداره هوانوردی ملکی افغانستان آمده است که بعد از اعلام آمادگی، از پروازهای عبوری شرکت های هوایی جهان استقبال شده است.

این اداره می گوید که بعد از این رویداد، میزان پروازهای عبوری از فضای افغانستان به 25درصد افزایش رسیده است.

افغانستان

پرواز

فضای هوایی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.