افزایش مخالفت پاکستانی‌ها با جنگ عربستان علیه یمن

1394011915385810950635810پایگاه اینترنتی بی.بی.سی با اشاره به نظرسنجی صورت گرفته توسط دانشگاه بیوتیمز کویته، از افزایش مخالفت عمومی مردم پاکستان نسبت به جنگ عربستان علیه یمن به عنوان چرخش پاکستان به سوی روسیه یاد نموده و آینده‌ی بین دو کشور عربستان و پاکستان را مبهم ارزیابی نموده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، براساس نظر سنجی صورت گرفته ۸۷درصد مردم پاکستان مخالف جنگ عربستان علیه پاکستان بوده، ۸۴ درصد ایشان مخالف شرکت پاکستان در جنگ و بیش از ۸۵ درصد، جنگ صورت گرفته را فتنه‌ی کشورهای غربی معرفی نموده‌اند. این پایگاه در تحلیلی از غلبه احزاب بریلوی مسلک در پاکستان و هم چنین نفوذ روسیه در بین دولتمردان پاکستانی به عنوان دو عنصر مخالفت پاکستان با جنگ عربستان یاد نموده است.

طبق اسناد منتشر شده در ویکی‌لیکس عربستان سعودی در تمامی سطوح در امور داخلی پاکستان دخالت داشته و حتی بعضا روسای دانشگاه در پاکستان با حکم ملک عبد‌الله برکنار شده‌ است لذا دخالت عربستان در امورات دینی و سیاسی و اجتماعی پاکستان در کنار تعلق خاطر بعضا تبعیت مقامات ارشد پاکستان از آل‌سعود از نظر روانی استقلال پاکستان را مخدوش نموده و این اصلی‌ترین دلیل واگرایی افکار عمومی پاکستان با عربستان می‌باشد.