افزایش ۳۰ درصدی فقر در سال ۲۰۱۵ در امریکا

فقر در امریکابراساس یک آمار ارایه شده، در کالیفرنیا امریکا کودکان زیر خط فقر در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، خبرگزاری آریا  نوشت که از میان ۳۵ کشور توسعه یافته جهان، امریکا دومین کشوری است که بیشترین آمار کودکان زیر خط فقر را دارد.

نرخ ناامنی غذایی (خانوارهای فقیر و گرسنه) در امریکا نیز به حد قابل ملاحظه‌ای بالاتر از میانگین ملی خانواده‌های با درآمد نزدیک به خط فقر‌ است و خانواده‌های دارای فرزند با سرپرستی مادر، مردان مجرد و سیاهان را بیشتر شامل شده است.

امروز در امریکا ۳۷ درصد کل درآمدها متعلق به یک صدم درصد از افراد بسیار ثروتمند است .