افزايش 30 درصدی فقر در سال 2015 در امريکا

۱۱ جدی ۱۳۹۴

فقر در امریکابراساس یک آمار ارایه شده، در کاليفرنيا امریکا کودکان زير خط فقر در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزايش يافته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، خبرگزاري آريا  نوشت که از ميان ۳۵ کشور توسعه يافته جهان، امريکا دومين کشوري است که بيشترين آمار کودکان زير خط فقر را دارد.

نرخ ناامني غذايي (خانوارهاي فقير و گرسنه) در امريکا نيز به حد قابل ملاحظه‌اي بالاتر از ميانگين ملي خانواده‌هاي با درآمد نزديک به خط فقر‌ است و خانواده‌هاي داراي فرزند با سرپرستي مادر، مردان مجرد و سياهان را بيشتر شامل شده است.

امروز در امریکا ۳۷ درصد کل درآمدها متعلق به يک صدم درصد از افراد بسيار ثروتمند است .

30 درصد

امریکا

فقر

کودکان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed