اعزام نظامیان آمریکایی به ولایت هلمند

نیروهای-امریکاییدر پی ناامنی ها در ولایت هلمند در جنوب افغانستان، نود نیروی نظامی آمریکایی در این ولایت مستقر شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فرماندهان ارتش آمریکا در افغانستان امروز اعلام کردند: نود نیروی نظامی آمریکایی به ولایت هلمند اعزام و در پایگاه باستشن مستقر شدند .

هدف از اعزام دوباره نظامیان آمریکایی به ولایت هلمند، کمک به نیروهای امنیتی افغان اعلام شده است.

به گفته فرماندهان آمریکایی، این نظامیان مسئولیت آموزش و مشورت دهی به نیروهای امنیتی افغان را برعهده دارند.

این درحالی است که نیروهای ناتو به فرماندهی آمریکا سال گذشته ماموریت نظامی خود را در افغانستان به پایان رساندند و هم اکنون نقش حمایت از نیروهای افغان را دارند.

ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند که هفته گذشته به تصرف طالبان درآمده بود در عملیات نیروهای امنیتی افغان آزاد شد.

هم اکنون حدود ده هزار نظامی آمریکایی در افغانستان مستقر هستند و شمار تلفات این نیروها در این کشور به بیش از دو هزار نفر رسیده است.