اسد ۲۴, ۱۳۹۹

اعدام شیخ نمر اشتباه استراتژیک آل سعود

نمرعلی اکبر نورانی خبوشانی، یک تحلیل گر امریکائی ساکن کوالالامپور نوشت: اعدام شیخ نمر معترض شیعی توسط خاندان آل سعود بیانگر نوعی درماندگی و ناتوانی رژیم عربستان در برخورد با مشکلات سیاسی و اجتماعی عربستان و این اقدام یک اشتباه استراتژیک بشمار می آید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این تحلیل گر امریکائی در مقاله ای که در RT منتشر کرده است نوشته است که فعالیتهای شیخ نمر باقر النمر برای به دست آوردن حقوق شهروندی برابر، نظامی اجتماعی و سیاسی شامل همه گروههای مذهبی و اجتماعی عربستان بود.

وی تاکید کرد که رعایت حقوق بشر و زنان، دادن حقوق اقلیتهای مذهبی و آزادی زندانیان سیاسی در عربستان از دیگر خواست های شیخ نمر بوده است.

وی در ادامه نوشت: شیخ نمر در عربستان سعودی یک فرد تنها نیست، بلکه او سخنگوی یک جریان مخالف رژیم عربستان است که در دهه اخیر تلاشهای فراوانی را برای بدست آوردن حقوق خود انجام داده اند.

شیخ نمر و هواداران او نه تنهادر عربستان بلکه در کشور همسایه عربستان یعنی بحرین طرفداران بسیاری دارد و آنان با اعمال زور و فشار بر اکثریت شیعه در بحرین که تحت ظلم حکومت سنی اقلیت می باشند مخالف بوده و عربستان سعودی را شریک همه جنایات علیه شیعیان بحرین می دانند.

شیخ نمر و طرفداران وی همواره بر مخالف مدنی و فعالیتهای سیاسی تکیه داشتهاند و هیچگاه در مبارزات مدنی خود به خشونت متوسل نشده اند.

وی نوشت: اعدام شیخ نمر سبب می شود تا ناآرامیهای مردمی هم در عربستان و هم در کشورهای مجاور آن گسترش یابد و این امر سبب تنش بیشتر با کشورهایی چون ایران می گردد.

حزب الله لبنان و حوثیهای یمن و تعداد زیادی از علمای شیعی جهان و من جمله ایران از حکومت عربستان خواسته بودند تا از اعدام شیخ نمر خودداری نماید.

او در ادامه نوشت: اعدام شیخ نمر سبب ایجاد شکاف بیشتر میان شیعیان و اهل سنت در تمامی خاورمیانه و بروز درگیرهای فرقه ای می گردد. دولتهای غربی و هم پیمانان آنها عربستان و شیوخ عرب متحد با وی را به ترویج فرقه گرائی و گسترش اسلام رادیکالی سنی تشویق می کنند.

در ادامه نوشت: ایالات متحده امریکا با حمایت از آل سعود در جهت تأمین منافع خارجی و بین المللی خود سبب گسترش فرقه گرائی در جهان اسلام شده است.

وی در ادامه نوشت: عربستان که حامی گروههای تروریستی در سوریه و عراق بوده است با استفاده از پولهای نفت مبلغان وهابی را به جهان اسلام در سه دهه گذشته اعزام نمود تا تفکرات افراط گرایانه وهابیت را ترویج دهند. این دیدگاه افراط گرای وهابی همواره تلاش کرده است تا غیر مسلمانان و اقلیتهای اسلامی را به عنوان مرتد معرفی کنند و مبارزه با آنان را مشروع بدانند.

رژیم عربستان با چنین اقدامات غیر انسانی تلاش کرده است تا سیطره ایدئولوژیک خود را در جهان اسلام با ترویج وهابیت افزایش دهد. بروز پدیده داعش نتیجه مستقیم سیاستهای غلط غرب و شیوخ خلیج (فارس) در ایجاد ناآرامی در عراق و سوریه می باشد.

اخیرا رژیم عربستان به درخواست مقامات امریکائی اردوگاههایی را برای آموزش نظامی مخالفان بشار اسد در خاک عربستان ایجاد کرده و هدف از این فعالیتهای را نیز مبارزه با افراط گرائی اعلام نموده اند!

اعدام شیخ نمر توسط عربستان در حقیقت نشان دادن چراغ سبز رژیم عربستان به هم پیمانان او در کشتار شیعیان و اقلیتهای دینی در عراق و سوریه نیز می باشد و هدف عربستان از این اعدامها نشان دادن این سیاست به مخالفان وهابیت است که هر حکومتی در مقابل وهابیت قرار بگیرد باید نابود شود.

هدایت و تربیت و آموزش گروههای جهادی در خاک عربستان با نام حمایت از “میانه روی” در جهت ترویج خشونتهای دینی و فرقه گرائی در جهان انجام می پذیرد.

اعدام شیخ نمر نه تنها سبب خشم بیشتر شیعیان عربستان و بحرین می گردد، بلکه بسیاری از جوانان سنی جهان نیز به ناآرامیهای مخالف رژیم عربستان خواهند پیوست و خطر سقوط این رژیم را افزایش خواهند داد. رژیم آل سعود با اعدام شیخ نمر که سمبل مبارزه با رژیم عربستان بوده است در حقیقت تیر خلاص به خود را شلیک کرده است.