اعتصاب غذای1800 تن از زندان در هرات

۲ میزان ۱۳۹۲

خبرگزاری خاورمیانه – هرات

مسئولین در دادستانی هرات اعلام کردند که یکهزار  800 تن از زندانیانی که در زندان مرکزی این ولایت محبوس هستند، از دو روز به این طرف اقدام  به اعتصاب غذای کرده و این روند ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، گل احمد رامش، رئیس دادستانی شهری ولایت هرات گفت: این اعتصاب کنندگان که از بندهای 1 و 2 محبس مرکزی هرات هستند؛ به آنچه که آنان تبعیض در گزینش عفو خوردگان فرمانهای ریاست جمهوری میدانند، دست به این اقدام زده اند.

بر اساس گفته های وی از بند یکم محبس هرات حدود 300 تن و از بند دوم 1461 نفر دست به اعتصاب غذای زده اند.

او میافزاید: در این رابطه هیاتی متشکل از نمایندگان دادگاه عالی، وزارت امور داخله و امنیت ملی موظف شده اند تا به این قضیه به طور جدی رسیدگی کنند.

بر اساس گفته های وی شماری از این افراد کسانی هستند که در آدمربایی، حملات تروریستی و قاچاق مواد مخدر دست داشته اند.

گفته شده در حال حاضر این هیات سرگرم رسیدگی به خواسته های افراد معترض است.

از سویی دیگر شماری از مقامات دولتی هرات که نخواسته اند اسمی از آنان برده شود میگویند: حال شماری از افراد اعتصاب کننده وخیم است و نیاز است تا به زودترین فرصت به بیمارستان منتقل شوند.

این اعتراضها پس از آن صورت میگیرد که دو روز قبل 49 تن از زندانیان فراه از سوی داغدگاه عالی کشور (ستره محکمه) سند رهایی خود را دریافت کردند.

اعتصاب غذای

زندان

محبس

هرات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.