اعتصاب غذای زندانیان هرات پایان یافت

۹ میزان ۱۳۹۲

جنرال عبدالمجید صادقی، فرمانده زندان هرات، شب گذشته اعلام کرد که اعتصاب نزدیک به دوهزار زندانی پایان یافته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به گفته‌ء او، هیأتی که از كابل برای بررسی خواست های اين زندانيان به هرات رفته بود، به آنان وعده داده است كه به شكايت های شان رسيده گی خواهد شد.

 این هیات بیست و دو نفری، شامل تعدادی از نمایندگان پارلمان، نهادهای عدلی و قضایی، وزارت داخله کشور و سانوالی بود و ریاست آن را گل رحمان قاضی رئیس ‘کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی’ برعهده داشت.

این هیات به زندانیان وعده کرده که به خواست‌های آنها تا حد ممکن و مطابق قانون رسیدگی کند.

زندانيان اعتصاب كننده، پوليس هرات را به رشوه خواری متهم كرده و ادعا داشتند كه شامل فرمان‌های عفو رئيس جمهور نشده اند، زندانیانی که دست به اعتصاب زده بودند، از محکومان جنایی و افراد متهم به عضویت در گروه‌های هراس افگنی مخالفان مسلح دولت بودند.

فرمانده زندان هرات وضعی جسمی اعتصاب کنندگان را خوب خوانده است.

اعتصاب

پایان

زندانیان

هرات

یافت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.