اعتراض دانشجویان دارای معلولیت از پروسه کانکور

۲۴ جدی ۱۳۹۲

دانشجویان دارای معلولیت شمال کشور از عدم توازن وتعادل در امتحان کانکورمتناسب با تعداد فارغان ولایت ها ودایرنشدن امتحان اختصاصی نابینایان وناشنوایان در ولایت های مسکونی شان شکایت دارند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سید محمد یزدان پرست رییس مرکز هم آهنگی دانشجویان ولایت بلخ که خود نابینا است وبا تعداد از دانشجویان نا بینا در یک نشست خبری سه شنبه 25 جدی درکابل علیه روند موجود امتحان کانکور وشمولیت در تحصیلات عالی افغانستان انتقاد کردند.

این دانشجویان معترض که از ولایت های شمال کشور به کابل آمده است تلاش دارند که امتحان اختصاصی دانشجویان نابینا وناشنوا در ولایت مسکونی شان دایر شوند واز تقلب، عدم شفافیت وعدم توازن جذب به تحصیلات عالی جلوگیری کنند.

آقای یزدان پرست میگوید« نابینایان وناشنوایان مجبور اند بخاطر شمولیت در امتحان کانکور به کابل بیایند، زیرا در ولایت های که زنده گی میکنند از آنان امتحان گرفته نمیشود که آمد به کابل در فصل سرما برای این افراد سخت تمام میشود واز طرف دیگر شمولیت در تحصیلات عالی براساس تعداد فارغان نیست بلکه براساس احصاییه های تخیلی نفوس هر ولایت است.»

آقایان محمد عبدوه عضو مجلس نماینده گان ومحمود دانشجو عضو مجلس سنای کشور که دراین نشست خبری دانشجویان معلول معترض را همراهی میکردند نیز دولت افغانستان بی برنامه توصیف کرده از ضعف وعدم برنامه ریزی های درست در وزارت های تحصیلات عالی ومعارف کشور نیز انتقاد کردند.

آقایان عبدوه ودانشجو به دانشجویان معترض وعده همکاری داده از این اعتراض شان اعلام حمایت کردند.

زینب عزیز معاون مرکز هم آهنگی دانشجویان ولایت بلخ عدم اشتراک واشتراک بسیار ضعیف دختران در برخی ولایت ها در امتحان کانکور شکایت کرده از وزارت تحصیلات عالی مخواهد که زمینه اشتراک بیشتری دختر خانم ها را فراهم سازد.

وی به خبرگزاری خاورمیان گفت« در سال گذشته از ولایت خوست حتا یک دخترهم به امتحان کانکور اشتراک نکرده بودند، از ولایت ارزگان وبرخی دیگر از ولایت ها به تعداد، 9 نه نفر، 8 نفر وحتا دو نفر اشتراک کرده بودند.»

این درحالیست که اخیرا امتحان کانکور ولایت های غزنی ولوگر دچار مشکلان جدی شد که به لغو امتحان در این دو ولایت منجر شد، اما اینکه عامل بروز مشکلات دراین دو ولایت چه بوده است هنوز مشخص نیست.

بلخ

دانشجویان

کانکور

نابینایان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.