اسرائیل بالاترین نرخ فقر را در میان کشورهای عضو OECD داراست

ShowImage.ashxخبرگزاری اسرائیلی یدیعوت آحارونوت گزارش داد ساکنین یهودی در مناطق اشغالی در فلسطین علاوه بر ناامنی به هزینه های بالای زندگی اعتراض دارند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این خبرگزاری در گزارشی با عنوان “وضعیت معاش در سرزمین های اشغالی به همان بدی است که شما فکر می کنید” اعلام کرد اسرائیل، کشوری نوپا که به تازگی از تبعات بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، خلاص گردیده، اما بسیاری از خانواده ها این کشور را مکانی گران برای زندگی می دانند. استاندارد سطح زندگی برای سرانه هرخانوار، کمتر از حد متوسط بوده و سطح محرومیت در اسرائیل وخیم تر از اغلب کشورهای عضو باشگاه اقتصادی غربی است.

دراین گزارش آمده است یک شهروند اسرائیلی اظهار داشته است: نسبت درآمد و نسبت هزینه مصرفی برای معاش، متناسب نیست و این احساس بین اغلب شهروندان اسرائیلی رایج بوده و آمار کسب شده نیز، آن را تأیید می کند.

هزینه‌ها در بازار مواد غذایی و هزینه بالای مسکن، هزینه ی معاش در قیاس با دیگر کشورهای عضوOECD، بسیار بالاتر است. علاوه‌ بر هزینه بالای تأمین معاش، کیفیت پایین خدمات اجتماعی از قبیل حمل و نقل، آموزش نیز در سرزمین‌های اشغالی قابل توجه است. سطح بالای فقر باعث تضعیف اقتصاد اسرائیل گردیده است.

طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD، اسرائیل بالاترین نرخ  فقر و نابرابری درآمد را در میان کشورهای عضو این سازمان داراست.