استقبال از کمک هر کشور برای مبارزه با تروریزم

10155360_605438116199069_2913495992403969363_nتروریزم مربوط به افغانستان نبوده و حکومت افغانستان از کمک هر کشور و همکار بین المللی برای مبارزه با تروریزم استقبال می کند.

داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی با بیان این مطلب اظهار داشت که تروریزم افغانستان را تهدید می کند و قبل از حکومت وحدت ملی نیز تروریزم وجود داشت و مبارزه با آن نیاز به کمک همه کشورهای منطقه دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، داکتر عبدالله، امروز (یکشنبه ۲۶ میزان) در کنفراس خبری حاضر شده و با اشاره به تصمیم اخیر کشورهای مستقل همسو، اظهار داشت که هر کشوری می تواند برای مبارزه با تروریزم به افغانستان کمک کند.

به باور وی، هرگونه کمک بدون قید و شرط برای مبارزه با تروریزم از سوی هر کشوری باشد از طرف حکومت وحدت ملی مورد استقبال قرار می گیرد.

در عین حال، عبدالله از تصمیم اخیر امریکا برای حضور نیروهایش در کشور استقبال کرده و اظهار داشت که امنیت حفظ و جان مردم از وظایف حکومت است که این کار نیاز به تقویت امنیت با حضور نیروهای خارجی دارد.

با این حال، رئیس اجرائیه بیان داشت که در طول سالهای اخیر از حضور نیروهای خارجی به صورت اساسی استفاده نشده و تداوم حضور نیروهای خارجی در صورت مشکل در تمام عرصه ها و غفلت وظیفوی، چاره ساز نیست.

از سوی دیگر، موضوع کندز به مانند دیگر روزها، همچنان در صدر خبرها قرار دارد، داکتر عبدالله سقوط کندز را به عنوان یک قضیه ای دانست که باید به صورت دقیق به آن رسیده گی شده و نتایج آن نیز با مردم شریک شود.

وی اظهار داشت که عملکرد طالبان در کندز نشان داد که رفتار آنها نسبت به گذشته خشن تر شده و در جنگ کندز، شهروندان پاکستانی و کشورهای آسیای مرکزی نیز حضور داشتند که رسیده گی به این موضع نیازمند یک تحقیقات همه جانبه است که این کار را هیئت مستقل حقیقت یاب آغاز کرده است.

در عین حال، داکتر عبدالله تائید کرد که فضای تشویش و ناامیدی در بین مردم به وجود آمده؛ اما تصریح کرد که تامین امنیت در صدر کارهای حکومت قرار دارد که این کار بدون همکاری و حمایت مردم، ریش سفیدان، ملا امامان مساجد، علما و دیگر اقشار جامعه به دست نمی آید.

وی به مردم امیدواری داد که کشور در حال سقوط نیست؛ اما دشمن تمام آمادگی ها برای این کار را گرفته بود که با جانفشانی نیروهای امنیتی این امید دشمن به یاس تبدیل شد.

این اظهارات در حالی بیان می شوند که در حال حاضر چند ولسوالی کشور به دست طالبان سقوط کرده و چندین ولسوالی دیگر شاهد درگیری بین طالبان و نیروهای امنیتی است.