استرالیا به کمک های مالی خود به افغانستان ادامه میدهد

وزارت مالیه کشور اعلام کرد که کشور استرالیا تعهد کرده است که کمک های مالی خود را برای افغانستان در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶  به  ۲۵۰ میلیون دالر می رساند.

به گزارش خبرگزاری خاور میانه، وزیر مالیه افغانستان جهت گفتگو در باره ادامه کمک های دراز مدت استرالیا طی یک سفر وارد این کشور شده است.

آقای زاخیلوال در این سفر برای چهار روز با مقامات بلند پایه کشور استرالیا نشست داشته و در مورد مشارکت ها و کمکهای متوسط و دراز مدت آن کشور به افغانستان، آمادگی برگزاری برای جلسه مقامات بلند رتبه (SOM) و تقویت همکاری های دو جانبه گفتگو کرده است.

وزیر مالیه کشور، از جمله با ویان سوین معاون نخست وزیر و خزانه دار استرالیا، خانم جولیا بیشاپ معاون رهبر اپوزیسیون؛ باب کور سکرتر بخش خارجه و تجارت و رئیس برنامه کمک های خارجی استرالیا دیدار کرده است.

استرالیا از سال ۲۰۰۱ به این طرف افغانستان را در بخشهای زیرساخت ها اجتماعی، زراعت، انکشاف روستاها، معارف و صحت کمک کرده و نیروهای نظامی آن کشور که برای تامین امنیت در افغانستان فعالیت داشته اند در اخیر سال جاری از افغانستان خارج خواهند شد.

این کشور تعهد دراز مدت نموده که کمک های مالی خود را برای افغانستان الی سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶  به  ۲۵۰ میلیون دالر برساند.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *