از دوشنبه به لندن برای مبارزه با فساد

13140886_595729320588249_1511554709_nرئیس جمهور غنی، شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان را به مقصد لندن و حضور در نشست بین المللی مبارزه با فساد اداری ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری می گوید که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، بعد از دیدار دو روزه از دوشنبه، به لندن رفته است.

قرار است رئیس جمهور در لندن در نشست بین المللی مبارزه با فساد اداری با حضور رهبران شمار زیادی از کشورهای جهان اشتراک کرده و سخنرانی کند.

رئیس جمهور در حالی در این نشست اشتراک می کند که افغانستان در رده های بالایی کشورهای فاسد جهان حضور دارد و هیچ اقدام جدی نیز برای مبارزه با فساد اداری صورت نگرفته است.

آقای غنی در روزهایی آغازین ریاست جمهوری اش پروند کابل بانک را به عنوان بزرگترین پرونده فساد اداری در کشور مورد بررسی قرار داد؛ اما تا هنوز این پرونده بسته نشده و عاملین فساد نیز به صورت آزادانه زنده گی و تجارت می کنند.

با این حال، بریتانیا نیز در حالی میزبان نشست بین المللی مبارزه با فساد اداری است که شام دیروز دیوید کامرون، نخست وزیر این کشور در دیدار با ملکه الیزابت، افغانستان و نایجریا را کشورهای دارای فساد اداری شگفت انگیز عنوان کرده بود.